مطالب مرتبط:

15 قرارداد به ارزش بیش از 10 میلیارد منظور شد

کمیسیون تدارکات ملی، 15 قرارداد را به ارزش بیش از 10 میلیارد و 700 میلیون افغانی منظور کرد. این هزینه قرار است ...

مطالب اخیر