مطالب مرتبط:

درخواست افغانستان از روسیه برای بازسازی ۱۲۴ پروژه

دولت افغانستان بطور رسمی خواستار همکاری روسیه در روند بازسازی ۱۲۴ پروژه‌ ناتمام اقتصادی از زمان شوروی سابق در ا...

مطالب اخیر