مطالب مرتبط:

تیتر روزنامه های افغانستان، سه شنبه 24 حوت 95

*افغانستان اشرف غنی: در روند برگزاری کانکور نباید مداخله شود اتحادیه اروپا کمپین مبارزه با فساد در افغانستان را...

مطالب اخیر