مطالب مرتبط:

تایید 15 قرارداد توسط کمیسیون تدارکات ملی

پیام آفتاب: جلسه کمیسیون تدارکات ملی به ریاست رئیس جمهور، شب گذشته ۱۵ قرارداد به ارزش ۱۰,۷ (ده میلیارد و هفتصد ...

مطالب اخیر