مطالب مرتبط:

تاجر افغانستانی به جرم فساد اداری بازداشت شد

«عبدالغفار داوی» تاجر افغانستانی توسط مرکز حقوقی و قضایی مبارزه با فساد اداری بازداشت و به زندان پلچرخی کابل من...

مطالب اخیر