مطالب مرتبط:

سید اکبر اغا د سولې له پاره نوې هلې ځلې پیل کړې دي

د افغانستان د خلاصون لارې شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات له پاره نوې هلې ځلې پیل کړې او وایي دغه هلې ځلې ی...

مطالب اخیر