مطالب مرتبط:

ترکیه روابط دیپلماتیک خود با هالند را تعلیق کرد

ما مسلما مقابله به مثل می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم هواپیماهای حامل دیپلمات‌ها و فرستادگان هالندی در ترکیه فرود بیا...

مطالب اخیر