مطالب مرتبط:

کمیسیون تدارکات ملی ۱۵ قرارداد به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد افغانی را تایید کرد

کمیسیون تدارکات ملی در نشست این هفته خود که به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور برگزار شده بود، ۱۵ قرارداد به ارز...

مطالب اخیر