مطالب مرتبط:

اتحادیه اروپا: حمله به شفاخانه نظامی در کابل کار طالبان است

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان اعلام کرده که حمله به شفاخانه سردار محمد داوود در کابل که در آن ۵۱ نفر کشته و ۷...

مطالب اخیر