مطالب مرتبط:

افغانستان، تروریزم و امنیت بین المللی

کارشناسان به یک نمونه روشن اشاره می کنند و آن، مسؤولیت سنگین و مستقیم پولیس بین الملل (اینترپل) در کمک به افغان...

مطالب اخیر