مطالب مرتبط:

روزی که خون بارید!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، تاریخ افغانستان از مردمی می گوید که هیچ گاه در برابر تجاوز بیگانگان و ظ...

مطالب اخیر