مطالب مرتبط:

کارمندان شفاخانه، در انفجار دخیل هستند

اعضای مجلس سنا می گویند کارمندان شفاخانه سردار محمد داوودخان در حادثه انتحارهای آن دخیل بوده اند. به گزارش شبکه...

مطالب اخیر