مطالب مرتبط:

دو و نیم برابر جنگ سوریه، هزینه می کنیم اما…

حجم عظیم مالی از بهر تاسیس اردو و پولیس ملی به هدر رفته است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، اسدالله ند...

مطالب اخیر