مطالب مرتبط:

بحث روی بایومتریک شدن پروسه انتخابات با یک کمپنی خارجی جریان دارد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‎گوید که گفت‌وگوها در خصوص بایومتریک ساختن پروسه انتخابات با یک کمپنی خارجی ...

مطالب اخیر