مطالب مرتبط:

پنج ارگان دولتی گزارش کاری سالانۀشان را ارائه کردند

لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید این اداره در سال جاری ۳۴۲۸۴ قضیه را بررسی کرده که بررسی ۱۲۸۱۱ قضیه آن تکمیل و فی...

مطالب اخیر