مطالب مرتبط:

عطامحمد نور: حمایت از عبدالله اشتباه بود

اختلاف میان اعضای بلند پایه حزب جمعیت به رسانه ها کشیده شد و عطا محمد نور والی بلخ صراحتا از داکتر عبدالله شکای...

مطالب اخیر