مطالب مرتبط:

بیش از ۳ و نیم میلیون تَن تیل در سال روان به صورت غیر قانونی وارد افغانستان شده/تیل های وارداتی از هرات، نیمروز و فراه قابل اطمینان نیستند

در جلسه شورای وزیران ضمن اینکه گفته شد از ۴ میلیون تُن تیل مصرفی در کشور تنها ۱،۳ میلیون تُن قانونی وارد می شود...

مطالب اخیر