مطالب مرتبط:

درخواست شماری از نماینده گان ولسی جرگه برای لغو قرارداد امنیتی با امریکا

نماینده گان ولسی جرگه نشست روز دوشنبه را به بررسی حمله به شفاخانه 400 تختخوابی سردارمحمدداود خان کابل اختصاص دا...

مطالب اخیر