مطالب مرتبط:

کشته و زخمی شدن ۳۰ تن از افراد طالبان در ولایت میدان وردک

  نیروهای امنیتی کشور از چندین روز بدینسو عملیاتی گسترده تصفیه ی را زیر نام الماس به هدف سرکوب دهشت افگنان طالب...

مطالب اخیر