مطالب مرتبط:

همسر شکریه بارکزی سفیر افغانستان در ناروی به جرم اختلاس بازداشت شد

عبدالغفار داوی، یکی از بازرگانان افغانستان و همسر شکریه بارکزی سفیر افغانستان در ناروی ساعتی پیش از ...

مطالب اخیر