مطالب مرتبط:

انفجار تروریستی در منطقه تایمنی کابل

یک انفجار تروریستی در بین سرک دو و سوم منطقه تایمنی کابل رخ داد و یک موتر کاستر در این حادثه در حال سوختن است.

مطالب اخیر