مطالب مرتبط:

بیجا شدن۲۵۰ خانواده از ولسوالی نیش ولایت کندهار

 ظرف 4 روز گذشته 250 خانواده از ولسوالی نیش ولایت کندهار ،به ولایت ارزگان بی جاشده اند.   به گفته آمر امور مهاج...

مطالب اخیر