مطالب مرتبط:

در یک سال گذشته جلو غصب بیش از 30 هزار جریب زمین گرفته شده‌است/درخواست ترک تابعیت ۱۶۰۰ نفر طی دو سال گذشته

مقام ها در وزارت عدلیه می‌گویند که آنان توانسته‌اند تا جلو غصب بیش از ۳۰ هزار جریب زمین دولتی را در کشور بگیرند.

مطالب اخیر