مطالب مرتبط:

قاسم محمد: روسیه تاسیسات و مراکز ساخته شده در زمان شوروی را بازسازی کند!

به نقل از آژانس خبررسانی اسپوتنیک، وابسته تجاری سفارت افغانستان گفت کابل به مسکو پیشنهاد داده است در بازسازی و ...

مطالب اخیر