مطالب مرتبط:

بازارچه‌های مرزی فرصتی مناسب برای اشتغال مرزنشینان ایران و افغانستان است

سرکنسول ایران در هرات گفت: بازارچه‌های مرزی فرصت مناسب برای ایجاد اشتغال و استفاده‌ مردم از تولیدات 2 کشور ایرا...

مطالب اخیر