مطالب مرتبط:

بازداشت شوهر شکریه بارکزی در پیوند به اختلاس ملیون ها دالر توسط دادستانی کل

عبدالغفار داوی، شوهر شکریه بارک‌زی وکیل پیشین مجلس نماینده‌گان و یکی از سهام‌داران پیشین کابل‌بانک از سوی دادستانی کل بازداشت شده‌است.

مطالب اخیر