مطالب مرتبط:

معاونين اول رياست جمهورى و رياست اجراييه دارايى هاى خود را ثبت نکرده اند

کابل (پژواک، ۲۳حوت۹۵): مسوولان در ادارۀ مبارزه با فساد اداری مى گويند که ٢٣ مقام ارشد حکومت از جمله معاونين اول...

مطالب اخیر