مطالب مرتبط:

۸۲ محبوس به شمول ۱۲ زن از زندان هرات آزاد شدند

هشتاد و دو محبوس به شمول دوازده زن امروز از زندان هرات از حبس آزاد شدند. جمشيد سلجوقي سارنوال محابس در رياست سا...

مطالب اخیر