مطالب مرتبط:

بررسی بیش از 24 هزار پرونده در لوی سارنوالی در سال جاری

پیام آفتاب: لوی سارنوالی اعلام کرد این اداره در سال جاری به بیش از 42 هزار پرونده رسیدگی کرده است.

مطالب اخیر