مطالب مرتبط:

پولیس هرات ۱۶٫۵ کیلوگرام کرستال کشف کرد

پولیس مدیریت مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت هرات موفق به کشف و ضبط ۱۶٫۵ کیلوگرام مواد مخدر گردید.

مطالب اخیر