مطالب مرتبط:

دستاوردهای سارنوالی، وزارت‌های عدلیه و معادن و اداره مبارزه با فساد اداری ارائه شد

در یک کنفرانس خبری مشترک دستاوردهای دادستانی کل، وزارت‌های عدلیه و معادن و پطرولیم و ادارات عالی تفتیش و مبارزه...

مطالب اخیر