مطالب مرتبط:

داکتر عبدالله: اطلاعات و فرهنگ مکلف بر حمایت از آزادی بیان است

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ را مکلف بر حمایت و دفا از آزادی بیان می‌داند.

مطالب اخیر