مطالب مرتبط:

امضای تفاهمنامه احداث پل در مرز میلک میان افغانستان و ایران

پیام آفتاب: بر اساس این تفاهمنامه قراراست پل دوم بصورت مشترک و با درصد سهم برابر میان ایران و افغانستان ساخته شود.

مطالب اخیر