مطالب مرتبط:

امسال به ۳۴ هزار قضیه جنایی رسیدگی شده /دارایی بیش از ۱۵۰۰ مقام دولتی تا هنوز ثبت نشده

مقام‌ها در دادستانی کُل می‌گویند که این نهاد در یکسال گذشته بیش از ۳۴ هزار قضیه جنایی را با شفافیت کامل در سراس...

مطالب اخیر