مطالب مرتبط:

استفاده از سیستم بایومتریک به خاطر شفافیت در کانکور سال جاری

وزارت تحصیلات عالی می‌گوید در سال جاری به خاطر شفافیت هرچه بیش‌تر امتحان کانکور، از سیستم بایومتریک استفاده خواهد شد.

مطالب اخیر