مطالب مرتبط:

در ۹ ماه گذشته 'هیچ مورد' فلج کودکان در افغانستان ثبت نشده است

مقامات بخش صحت افغانستان می‌گویند در ۹ ماه گذشته در افغانستان هیچ موردی از بیماری فلج کودکان ثبت نشده است. برگز...

مطالب اخیر