مطالب مرتبط:

کمیسیون تدارکات ملی ۱۵ قرارداد را به ارزش مجموعی ۱۰,۷ میلیارد افغانی منظور کرد

(Visited 11 times, 1 visits today)

مطالب اخیر