مطالب مرتبط:

پیمان امنیتی با امریکا باید لغو شود

شماری از نمایندگان مجلس با اشاره به افزایش ناامنی ها و حملات انتحاری در کابل، می گویند که امریکا در تامین امنیت...

مطالب اخیر