مطالب مرتبط:

۳۸ نيروي امنيتي از يك دورهٔ آموزشي در قول اردوي ۲۰۹ شاهين فارغ شدند

۳۸ نفر از منسوبين نيروهاي امنيتي پس از سپري كردن يك دورهٔ آموزشي كوتاه مدت در قول اردوي ۲۰۹ شاهين در شمال كشور سند فراغت بدست آورده‌اند

مطالب اخیر