مطالب مرتبط:

همسایگان باید به کمک افغانستان بشتابند!

بگفته معاون لوی درستیز انگلیس، کشورهای همسایه و منطقه باید در امر مبارزه با تروریزم با حکومت وحدت ملی همکاری کن...

مطالب اخیر