مطالب مرتبط:

آزادی بیش از ۳۰ اسیر از زندان طالبان در هلمند

نیروهای امنیتی در علمیاتی در ولسوالی نادعلی هلمند ۳۲ تن را از زندان طالبان آزاد کردند.

مطالب اخیر