مطالب مرتبط:

طالبان زني را در مقابل كودكش تيرباران كردند

طالبان مسلح در ولايت جوزجان، يك خانم را در مقابل چشمان كودكش تيرباران كردند

مطالب اخیر