مطالب مرتبط:

طالبان ادعا مي كنند كه روابط حسنه اي با چين دارند

برخي منابع طالبان از سفر هيات نظامي اش به چين خبر مي دهدمنبع مذكور مي گويد اين هيات اعزامي از اوايل ماه جاري ميلادي به چين سفر كرده است تا درباره وضعيت افغانستان بحث و گفتگو داشته باشد

مطالب اخیر