مطالب مرتبط:

حملات طالبان افغانستان به مردم مناطق قبايلي پاكستان

طالبان افغان پس از ورود به منطقه قبايلي چترال در پاكستان چوپان محلي را به قتل رساندند

مطالب اخیر