مطالب مرتبط:

تشییع جنازه حکومت وحدت ملی در کابل

معترضان تابوت حکومت وحدت ملی را از مسجد عیدگاه تا چمن حضوری به دوش حمل کردند،و یک صدا فریاد زدند ، ما این حکومت...

مطالب اخیر