مطالب مرتبط:

سکوت دولت در مقابل سقوط ولسوالی های هلمند

ولسوالی خانشین هلمند به دست طالبان سقوط کرد به تازگی وزارت دفاع ملی گفته است که نیروهای کماندو برای پاکسازی به این ولایت خواهد فرستاد

مطالب اخیر