مطالب مرتبط:

زمان توزیع شناسنامه های برقی مشخص می شود

ظرف ده روز آینده جدول زمانی برای توزیع شناسنامه های برقی فراهم می شود. رییس جمهور در نشست با مسوولین ادارات و ن...

مطالب اخیر