مطالب مرتبط:

سخنرانی کامل سرور دانش در سمینار عالی قضایی

متن سخنرانی سرور دانش معاون دوم رییس جمهور در سمینار عالی قضایی دادگاه عالی که روز یکشنبه 22 حوت 95 در کابل با ...

مطالب اخیر