مطالب مرتبط:

حکومت در پی انحراف اذهان از شفاخانه 400 بستر است

پس از رويداد جنايتكارانه در 400 بستر، حكومت در قدم نخست بايد سه روز عزای عمومی اعلام می كرد كه نكرد. دوم اينكه ...

مطالب اخیر