مطالب مرتبط:

جزییات تازه از رویداد شفاخانه 400 بستر کابل

جزییات تازه از حمله بر بیمارستان سردار داوود؛ از زبان نجات یافتگان رویداد؛ - شمار مهاجمان هفت تا ده نفر بوده ان...

مطالب اخیر